Wyszukaj w antykwariacie

Polszczyzna Żydów

Maria Brzezina

Tytuł: Polszczyzna Żydów
Autor:
Kategorie: Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 1986
Liczba stron: 616
Język: polski
Stan: dobry


Przepraszamy, książka została już sprzedana.

Uwagi:


    Część I. Prolegomena
        Rozdział I. Prolegomena lingwistyczne
            Języki żydowskie na ziemiach polskich
            Stan badań nad językowymi kontaktami słowiańsko-żydowskimi
            Slawizacja jidysz
            Polonica w jidysz
            Judaica w polszczyźnie
        Rozdział II. Prolegomena socjolingwistyczne
            Osadnictwo żydowskie na ziemiach polskich
            Asymilacja językowa Żydów
            Sytuacja językowa Żydów w świetle utworów literackich
        Rozdział III. Prolegomena filologiczne
        Szkic dziejów językowej stylizacji żydowskiej
    Część II. Przegląd językowych cech żydowskich w tekstach stylizowanych
        Fonetyka
        Fleksja
        Słowotwórstwo
        Składnia
        Słownictwo
        Teksty i makaronizmy jidyjskie
        Frazeologizmy i reminiscencje stylistyczne
    Część III. Geograficzne uwarunkowania polszczyzny Żydów
        Polszczyzna Żydów z Polski etnicznej
        Polszczyzna Żydów z b. Kresów południowo-wschodnich
        Polszczyzna Żydów-litwaków
    Cześć IV. Technika stylizacji językowej
        Stylizacja realistyczna
        Stylizacja deformująca

    Zakończenie
    Rozwiązanie skrótów
    Podstawowa bibliografia przedmiotu
    Spis ilustracji
    Skorowidz
    Wykaz zapożyczeń żydowskich (i derywatów od nich utworzonych) w polszczyźnie ogólnej, gwarach ludowych i gwarze złodziejskiej oraz wyrazów ewokujących środowisko żydowskie w tekstach stylizowanych


Bez względu na ilość zakupionych książek, koszty przesyłki stałe:
11 PLN - przy opcji wpłata na konto
20 PLN - przy opcji wysyłka za pobraniem

Telefon
+48 698 799 001
E-mail
biuro@humanitas.pl