Regulamin Antykwariatu Humanitas

Antykwariat prowadzi sprzedaż i skup książek oraz czasopism tylko za pośrednictwem sieci Internet.

Działalność gospodarcza zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Szczecinie pod numerem P/056586/10 jako:

ANTYKWARIAT HUMANITAS ELŻBIETA KISIEL-GŁADKOWSKA
ul. Pocztowa 1a/7
70-356 Szczecin
NIP: 852 123 66 43
Regon: 811223152
Numer konta bankowego
89 1140 2004 0000 3502 6719 3746

Niniejszy regulamin posługuje się następującymi określeniami:

Klient
osoba lub firma kupująca w Antykwariacie lub sprzedająca Antykwariatowi
Antykwariat
strona sprzedająca Klientowi i kupująca od Klienta Towar
Towar
książki i czasopisma podlegające transakcjom

W kwestiach nieuregulowanych przez regulamin obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedaż książek - Antykwariat Humanitas

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.humanitas.pl.
 2. Klient dokonuje płatności za towar poprzez przelew na konto Antykwariatu.
 3. Klient prócz ceny towaru opłaca także koszty opakowania i przesyłki w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Przesyłka i płatność. W/w koszty są stałe i nie zależą od ilości wysyłanych pozycji ani od łącznej kwoty do zapłaty.
 4. Wysyłka towaru następuje w przeciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy na koncie Antykwariatu.
 5. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłkami poleconymi.
 6. Antykwariat gwarantuje dobrą jakość opakowania wysyłanego towaru.
 7. Transakcja sprzedaży dokumentowana jest potwierdzeniem sprzedaży przesyłanym na konto e-mail klienta lub na życzenie klienta rachunkiem dołączanym do przesyłki.
 8. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailem. Klient nie może anulować zamówienia, które jest na etapie dostawy.
 9. Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2.03.2000 (Dz.U.2000 nr 22 poz . 271 z późniejszymi zmianami) klient może zrezygnować z towaru kupionego w antykwariacie bez podania przyczyny 10 dni od daty odebrania przesyłki. Możliwość ta istnieje tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Antykwariat nie zwraca opłat za przesyłkę. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Pieniądze przesyłamy na konto lub przekazem pocztowym pod wskazany adres, natychmiast po otrzymaniu zwracanego towaru. Jeżeli klient zażyczy sobie zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym, koszt przekazu jest pokrywany ze środków klienta.
 10. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem. Koszt przesyłki zagranicznej zostanie podany klientowi osobnym e-mailem (wg cennika Poczty Polskiej)
 11. Antykwariat zajmuje się tylko obrotem towarami pochodzącymi z rynku wtórnego. Konsekwencją tego faktu jest możliwość zaistnienia na nich śladów użytkowania. Stan każdej pozycji jest opisany. Antykwariat stosuje następujące kategorie opisujące stan:
  Bdb
  stan idealny, bez uszkodzeń, czysta okładka, czyste strony
  Db
  książka czysta, ślady czytania, ślady przebywania na półce, brak ubytków, brak ingerencji w tekst (podkreśleń, zaznaczeń)
  Średni
  książka z niewielkimi zabrudzeniami na okładce i na stronach, ewentualne uszkodzenia obwoluty, zagięcia rogów okładki i stron (tzw. ośle uszy), ewentualne pęknięcie grzbietu. Wpisy, dedykacje, podpisy, pieczęcie.
  Dostateczny
  wyraźnie widoczne uszkodzenia i zabrudzenia okładki i stron, ewentualne rozklejenia, odklejenia okładki od grzbietu. Ingerencje w tekst (podkreślenia, zaznaczenia). Książka bez braku stron i innych ubytków. Książka nadaje się do czytania.
 12. W niektórych przypadkach antykwariat stosuje znaki (+) (-) aby bardziej doprecyzować stan towaru.
 13. Wszystkie towary oferowane przez antykwariat są własnością antykwariatu.
 14. Wszelkie dane klientów są wykorzystywane tylko dla potrzeb antykwariatu i nie są udostępniane osobom trzecim.
 15. Jeżeli klient zrealizuje zamówienie jego dane osobowe muszą pozostać w naszej bazie klientów co najmniej 5 lat od ostatniego zamówienia. Wynika to z przepisów finansowych

Skup książek - Antykwariat Humanitas

Informacje na temat skupu książek przez Antykwariat Humanitas zamieszczone są w dziale Skup książek

Cookies w Antykwariacie Humanitas

Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies) w celu reaizacji procesu sprzedaży (w tym rejestrację i logowanie do Twojego konta) oraz do badania oglądalności strony.

Aby dowiedzieć się czym są ciasteczka odwiedź stronę wszystkoociasteczkach.pl

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek na tej stronie, zablokuj je w opcjach Twojej przeglądarki internetowej lub opuść stronę. Pamiętaj, zablokowanie ciasteczek uniemożliwi realizację procesu sprzedaży w naszym sklepie.

Polityka prywatności w Antykwariat Humanitas

 1. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dane pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze  założenia konta w Antykwariat Humanitas lub złożenia zamówienia w Antykwariat Humanitas (bez zakładania konta)
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest -  art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
 3. Administratorem danych osobowych czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

  Antykwariat Humanitas Elżbieta Kisiel-Gładkowska
  ul. pocztowa 1a/7    7-356 Szczecin
  NIP: 852-123-66-43, REGON: 811223152

 4. Jakie dane gromadzimy:
 5. Przy składaniu zamówienia (bez zakładania konta) w Antykwariat Humanitas prosimy o podanie:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
  4. numer telefonu – opcjonalnie

  Przy zakładaniu konta w Antykwariat Humanitas prosimy o podanie:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
  4. numer telefonu – opcjonalnie

  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. numer telefonu opcjonalnie

 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Antykwariat Humanitas i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
  • Poczta Polska - imię i nazwisko, adres, telefon (opcjonalnie) jako adres dostawy będący jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki wg umowy zawartej z operatorem
  • biuru rachunkowemu - imię i nazwisko, adres na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 7. Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
  • wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
  • wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
  • dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 8. Antykwariat Humanitas zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Antykwariat Humanitas lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem